επικοινωνια

Γώγος Θωμάς:694 441 5347

Καρακολίδης Βασίλης:694 760 0882

Ματζιουρίδης Δημήτρης:694 515 4398

Κανατσίοπουλος Στέλιος:694 278 7980

Δημητριάδης Βασίλης:698 57 28 577

Ευστρατιάδης Ηλίας:693 434 6873

 

e-mail:actiontrophyevros@gmail.com